Du học sinh Nhật được chọn vùng nào? trường nào?

Các bạn sau khi đã có dự định du học Nhật, thường sẽ băn khoăn chọn vùng nào? Trường nào?Dưới đây Momij xin chia sẻ từ kinh nghiệm bản thân đã từng du học Nhật, và làm hồ sơ du học trong thời gian dài, đã tiếp xúc với nhiều bạn như sau.