NGỮ PHÁP N5: BÀI 11

1. Đếm đồ vật

 • ひとつ、ふたつ…とお là số đếm chung cho đồ vật đến 10. Từ 11 sử dụng như đếm số thông thường.
 • Các trợ từ số đếm: Là những từ được đặt sau số để đếm các đồ vật, người…
  人 (にん): dùng đếm người (đặc biệt đếm 1, 2 người dùng ひとり, ふたり)
  番 (ばん): dùng để đếm số thứ tự
  枚 (まい ): dùng để đếm vật mỏng (tem, áo sơmi, …)
  台 (だい) : dùng để đếm máy móc, xe
  冊 (さつ): dùng để đếm sách vở
  着 (ちゃく): dùng để đếm quần áo
  個 (こ): dùng để đếm vật nhỏ
  足(そく): dùng để đếm giầy, tất
  軒 (けん): dùng để đếm nhà
  階 (かい、がい): dùng để đếm tầng của một căn nhà
  本 (ほん、ぼん、ぽん) : dùng để đếm vật thon dài
  杯 (はい、ばい、ぱい) : dùng cho đồ uống
  匹 (ひき、びき、ぴき) : dùng đếm con vật kích thước nhỏ
  回 (かい) dùng đếm số lần

2. Cách dùng lượng từ

 • Cách dùng : Khi chữ số đi kèm với hậu tố chỉ đơn vị thì được gọi là lượng từ. Thông thường, lượng từ được đặt trước động từ mà nó bổ nghĩa, trừ trường hợp đó là lượng từ chỉ thời gian.
 • Ví dụ :
  りんごを4つかいました。
  Mua 4 quả táo
  がいこくじんのがくせいがふたりいます。
  Có 2 sinh viên người nước ngoài

3. Cách hỏi lượng từ

 • Đối với những vật được đếm bằng [ひとつ、ふたつ,..], thì ta dùng từ nghi vấn [いくつ] để hỏi
  Ví dụ :
  みかんをいくつかいましたか?
  Em mua mấy quả quýt vậy ?
  2つかいました。
  2 ạ!
 • Đối với các chữ số có hậu tố chỉ đơn vị đi kèm thì ta dùng [なん] + “hậu tố chỉ đơn vị” để hỏi
  Ví dụ :
  このかいしゃにがいこくじんがなんにんいますか?
  Trong công ty này có bao nhiêu người nước ngoài ?
  5にんいます
  Có 5 người

4. どのくらい

 • Nghĩa : Bao lâu
 • Cách dùng : dùng để hỏi về khoảng thời gian
  *Có nhiều cách nói đơn vị thời gian (năm(ねん), tuần(しゅうかん), ngày(にち), giờ(じかん), phút(ふん/ぶん),…
 • Ví dụ :
  どのくらいにほんごをべんきょうしましたか?
  Bạn học tiếng Nhật bao lâu rồi ?
  3ねんべんきょうました。
  Tôi học được 3 năm rồi

*[ぐらい] có thể thêm vào sau lượng từ với nghĩa là “Khoảng”
きょうしつにがくせいが30にんぐらいいます。
Trong lớp học có khoảng 30 học sinh

5. Lượng từ(khoảng thời gian) + に + ~かい + Động từ

 • Nghĩa : Làm gì trong bao nhiêu lần trong khoảng thời gian bao lâu
 • Cách dùng : Biểu thị tần số khi làm một việc gì đó
 • Ví dụ :
  1かげつに3かいえいがをみます
  1 tháng tôi xem phim 3 lần

6. Lượng từ/ Danh từ + だけ

 • Nghĩa : chỉ
 • Cách dùng : được đặt sau danh từ hay lượng từ để biểu thi ý nghĩa không thể nhiều hơn nữa
  *[だけ] thay thế cho các trợ từ [を] và [が]
 • Ví dụ :
  わたしはやさいだけたべます。
  Tôi chỉ ăn rau quả thôi
  1じかんだけかかります。
  Chỉ mất một giờ thôi

---------------------------------------------

CÔNG TY TNHH MOMIJI VIỆT NAM 
Page : https://www.facebook.com/ngoaingumomiji/
Wed : http://momiji.edu.vn/vi/
Địa chỉ : 02 tầng 2 -21B6 Green Star KĐT Thành phố Giao Lưu, 234 Phạm Văn Đồng, P Cổ Nhuế 1, Q Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
Tel :  ☎️02462930698– (  Anh Thuân ) 0976415689 - ( Chị Duyên ) 0989040442
 Email: momiji.edu@gmail.com;    Wed : momiji.edu.vn