Sự khác nhau giữa とあっては và にあって

Sự khác nhau giữa とあっては và にあって

Ngữ pháp とあっては

Cách sử dụng : diễn tả ý nếu trong tình huống đó thì…..
あなたのためとあっては、協力(きょうりょく)しなければならない。
Nếu là vì cậu thì tôi sẽ hợp tác
いつもお世話(せわ)になった先生(せんせい)の依頼(いらい)とあっては、断(ことわ)れない
Nếu là sự nhờ vả của người thầy mà lúc nào cũng giúp đỡ thì không thể từ chối

Ngữ pháp にあって

Cách sử dụng: đi sau danh từ chỉ người,hoặc thời gian,địa điểm diễn tả ý nghĩa “riêng đối với …” ,” ở trong tình huống đó thế nên….”
Và tạm dịch ý nghĩa mẫu câu này là : ở trong (hoàng cảnh,tình huống) đó

Cách dùng tương tự với mẫu câu 「において/においては/においても」

「鉄(てつ)の女(おんな)」と言(い)われて彼女(かのじょ)も家庭(かてい)にあってよき母(はは)であった。
Được gọi là “người đàn bà thép nhưng ở nhà bà ấy vẫn là một người mẹ hiền
この非常時(ひじょうじ)にあって、あなたはどうしてそんなに平気(へいき)でいられるのですか。
Trong tình huống khẩn cấp vậy mà sao bạn có thể bình thản được như thế?

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ MOMIJI
🚩Số 65, Ngõ 120 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
📩 momiji.edu@gmail.com; 💌contact@momiji.edu.vn ; Wed : momiji.edu.vn
☎️0462930698 – 0463287989 – ( 📲Anh Thuân ) 0976415689 – ( 📲Chị Duyên ) 0989040442

 

You may also like...

Comments