RẤT TIẾC TÔI KHÔNG THỂ GIÚP ĐƯỢC CHO BẠN TIẾNG NHẬT NÓI THẾ NÀO?

Lời từ chối trong tiếng Nhật là một trong những trường hợp khó nói. Vì bạn phải làm sao vừa đảm bảo tính lịch sự, không gây sock hay quá thất vọng cho người nghe, vừa thể hiện rõ là bạn từ chối yêu cầu hay đề nghị của đối phương, Dưới đây là một số cách nói giúp bạn thực hiện điều đó

Khi bạn muốn từ chối yêu cầu cần giúp đỡ từ người khác, mà họ không có mối liên hệ gần gũi với bạn , bạn có thể từ chối 1 cách lịch sự như thế này
お力(ちから)になれなくて残念(ざんねん)です。rất tiếc tôi không thể giúp được gì cho bạn
 
hoặc một cách nói khác cũng có ý nghĩa tương đương
 
お役に立てなくて残念です。rất tiếc tôi không thể giúp ích được gì cho bạn
 
Nếu một người nào đó đề bạt ban, tin tưởng giao cho bạn chịu trách nhiệm viề một việc nào đó . Và bạn cảm thấy mình không phù hợp (hoặc không muốn làm) khi từ chối bạn có thể nói
 
私には荷が重すぎて。。。việc này thật là quá sức với tôi….
 
hoặc:
 
力不足(ちからぶそく)で、とてもご要望(ようぼう)にお答え(こたえ)できそうにもありません。Vì không đủ năng lực nên tôi không thể đáp ứng lời đề nghị của bạn
Dù nói gì đi nữa, dù cố gắng bằng cách nào đi nữa thì bản chất của lời từ chối trước sau gì cũng gây thất vọng cho người nghe (dù ít hay nhiều) nên chúng ta cần cố gắng giảm bớt sự thất vọng đó . người Việt Nam mình lịch sự cũng hay nêu lên những lý do như bận rộn trong công việc chẳng hạn để từ chối. Bạn cũng có thể nói dài hơi hơn một chút, tỏ ý rất muốn giúp nhưng thực sự lực bất tòng tâm như:
 
せっかくお声をかけていただきましたが、なにぶん仕事が忙しく、お引き受けしてもかえって皆さんにご迷惑をおかけするすでので。。。bạn đã cất công nhờ tôi, nhưng tiệc là công việc của tôi rất bận, sợ rằng dù nhận lời của bạn, tôi cũng gây thêm khó khăn cho mọi người.
 
Trong một số bối cảnh đòi hỏi sự nghiêm túc trao đổi trong công việc, không đơn thuần là một lời từ chối xã giao. giả sử bạn chấp nhận yêu cầu từ ai đó nhưng sau đó bạn nhận ra yêu cầu ấy có phần “quá đáng” và bạn muốn rút khỏi sự giúp đỡ đó, bạn có thể nói rõ ràng một cách mạnh mẽ như là:
 
この話はなかったことにしてください。hãy xem như chưa có việc này (tôi rút)
 
おろしてもらいます。Tôi rút lui
 
Bạn có thể cần nhắc để đưa ra lời từ chối cho phù hớp nhất nhé ^_^

You may also like...

Comments