Category: Góc Nhật Bản

0

Điều kiêng kỵ về số 4

😳 Chữ số bốn trong mê tín của một số nước theo văn hóa chữ Hán trong đó có Nhật Bản do đồng âm với chữ “Tử” (nghĩa là chết) nên người ta thường kiêng...