Monthly Archive: Tháng Mười Hai 2016

1

NGOẠI NGỮ MOMIJI KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT SƠ CẤP CẤP TỐC CHO KỲ 7/2017

?NGOẠI NGỮ MOMIJI KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT SƠ CẤP CẤP TỐC CHO KỲ 7/2017 ?Khai giảng 1/12/2016 , 15/12/2016 , 30/12/2016 ?Dự định sẽ đạt trình độ tương đương N5 trong 3 tháng...