Monthly Archive: Tháng Mười Một 2016

0

Trạng từ chỉ số lượng nhiều – Phân biệt たくさん và いろいろ

Chúng mình cùng xem ví dụ này nào: あの店で たくさん 買うと安くしてくれます。 あの店で いろいろ 買うと安くしてくれます。 Cửa hàng đó nếu mua nhiều hàng thì sẽ được giảm giá. Trong 2 câu trên, nếu chỉ dịch đơn thuần là “nhiều” thì...

0

PHÂN BIỆT すこし VÀ ちょっと

Nếu dịch đơn thuần, 少し(すこし)và ちょっと đều có ý nghĩa là “một chút, một ít, hơi….”. Ý nghĩa này bao hàm cả về mặt thời gian, khối lượng, tình trạng đều có thể dùng...